Polityka prywatności TOPBAU Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Topbau Sp. z o.o., ul Szajnochy 2, Bydgoszcz (85-730), zwana dalej „Spółką” lub „Topbau”. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail galeria@szajnochy2bydgoszcz.pl

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy działalności Topbau Sp. z o.o. oraz przetwarzania danych za pośrednictwem stron www o adresach: www.szajnochy2.pl i www.szajnochy2bydgoszcz.pl .

2. Cele i podstawy przetwarzania danych

 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem poczty e-mail. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 • Prezentacja Galerii Szajnochy 2 oraz sklepów, które się w niej znajdują wraz z oferowanym asortymentem. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu strony www.
 • Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu profilu społecznościowego oraz utrzymanie relacji za jego pośrednictwem z osobami zainteresowanymi naszą działalnością.
 • Dane osobowe naszych kontrahentów przetwarzamy w celu obsługi i rozliczenia usług. Podstawą takiego przetwarzania jest fakt, że osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy.

3. Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem stron www

W zakresie korzystania ze strony www przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.

4. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Administratorzy portali społecznościowych są co do zasady niezależnymi administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje w momencie zakładania konta. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi regulaminami

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą serwisu społecznościowego np. polubienie naszych fanpage, obserwowanie, komentowanie, udostępnianie naszych postów to Topbau staje się również administratorem danych.

Rodzaj danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem fanpage to: nick/ imię i nazwisko, zdjęcia, informacje umieszczone na Państwa profilu społecznościowym oraz treść informacji zawartych w wiadomościach kierowanych do nas przez Messengera lub w pisanych przez Państwa w komentarzach.  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora aby odpowiedzieć na wiadomości, komentarze oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić Administratorzy portalów społecznościowych. Prosimy mieć jednak na względzie, że właściciel portalu jako administrator danych swoich użytkowników ma pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

 • Podmiot świadczący usługę hostingu strony www i poczty e-mail dla Administratora tj: LH.pl sp. z o.o.
 • Osoby odwiedzające fanpage administratora na facebook.com w sytuacji gdy wchodzą państwo w relacje z nami za pośrednictwem portalu społecznościowego.

6. Okres przechowywania danych

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany, jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

W sytuacji dla nas oczywistego i jednoznacznego zamknięcia korespondencji /rozmów z Państwa strony dane będą niezwłocznie usunięte z roboczych baz systemu oraz usuwane z kopii bezpieczeństwa w terminie do 30dni. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji dane będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty ostatniego kontaktu z Państwa strony

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy przez 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona ostania faktura.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8. Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy z TopBau na świadczone przez nas usługi.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowane decyzji

Administrator stron www nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze stron www.szajnochy2.pl  i www.szajnochy2bydgoszcz.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Googlehttps://policies.google.com/technologies/partner-sites

10. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat.

Administrator stron www.szajnochy2.pl i www.szajnochy2bydgoszcz.pl korzysta z narzędzi Google Analytics i Google AdWords, których dostawcą i jednocześnie odbiorcą danych w nich przetwarzanych jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Google Analytics- narzędzia analityczne Google Analytics, zbierają informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dane te mogą być wykorzystywane do analityki ale nie są wykorzystywane do działań marketingowych.
 • Google AdWords- narzędzia remarketingowe Google AdWords wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze Administratora z narzędzi Google AdWords, czy nie.

Administrator stron www.szajnochy2.pl i www.szajnochy2bydgoszcz.pl korzysta z narzędzi marketingowych takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie i innych użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies i innych technologii firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.

Ponadto w celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie z naszych stron internetowych można użyć ustawień przeglądarki internetowej.

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

11. Odnośniki do innych stron www

Na naszych stronach internetowych mogą znaleźć Państwo odnośniki do innych stron www, w szczególności do stron www sklepów znajdujących się na terenie Galerii Szajnochy 2. Topbau nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności i ochrony danych osobowych na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności na tych stronach zanim zaczną Państwo korzystać z ich usług.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahenta Topbau Sp. z o.o.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „TOPBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Szajnochy 2, zwana dalej Administratorem.

2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres oraz na adres email: galeria@szajnochy2bydgoszcz.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane:

  • jeśli są Państwo kontrahentami „TOPBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w celu nawiązania i wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać, lub będącej stroną umowy z Administratorem;
  • jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta „TOPBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy „TOPBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes „TOPBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy „TOPBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a kontrahentem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy „TOPBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.

6. Obiorcami Państwa danych osobowych jest podmiot świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej i podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez „TOPBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

8. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3 lit b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: galeria@szajnochy2bydgoszcz.pl .

9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu na terenie nieruchomości TopBau Sp. z o.o.

Administrator danych

Administratorem danych w systemie monitoringu wizyjnego nieruchomości przy ul. Szajnochy 2 w Bydgoszczy jest Top Bau Sp. z o.o., ul. Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz

Cel i podstawa przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie nieruchomości przy ul. Szajnochy 2 w Bydgoszczy;
 • ochrony mienia – ustalanie sprawców incydentów bezpieczeństwa- zniszczenia mienia, kradzieży itp.;
 • wyjaśnianie sytuacji spornych.

Obszar monitorowany

Obraz z kamer obejmuje teren wokół budynków (parkingi, wejścia do obiektów) i wnętrze budynków ( korytarze, przedsionki, klatki schodowe ) na terenie nieruchomości przy ul. Szajnochy 2 w Bydgoszczy.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych z nagrań monitoringu mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora. Techniczny dostęp do obrazu z kamer w czasie rzeczywistym posiada upoważniony konserwator systemu monitoringu. Dane z monitoringu są przetwarzane lokalnie i nie są transmitowane na zewnątrz przez Internet.

Dane są udostępniane w razie zaistnienia incydentu bezpieczeństwa uprawnionym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości za okazaniem pisemnego nakazu udostępnienia danych.

Okres przechowywania danych

Nagrania z kamer przechowywane są przez 14 dni

Prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych w systemie monitoringu

Urząd Ochrony Danych Osobowych – uodo.gov.pl
Stawki 2
00 -192 Warszawa

 

Kontakt z administratorem w sprawie dostępu do danych z nagrań i szczegółowe informacje na temat monitoringu:

Osoby, których wizerunek został utrwalony na nagraniach mają prawo dostępu do swoich danych. Można je zrealizować:

 • Osobiście w siedzibie Administratora, przy ul. Szajnochy 2, p. 130 w Bydgoszczy, w godzinach funkcjonowania biura;
 • Pod adresem email: galeria@szajnochy2bydgoszcz.pl.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób rekrutowanych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Topbau Sp. z o.o. ul. Szajnochy 2, 85 – 730 Bydgoszcz. Można się z nami kontaktować osobiście: ul Szajnochy 2, 85 – 730 Bydgoszcz w godzinach od 9:00 do 13:00.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją. Podstawa prawną przetwarzania danych jest:

 • przetwarzanie danych osoby mającej stać się stroną umowy;
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych- art. 221 1 Kodeksu Pracy;

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych w przypadku przesyłania CV na adres e-mail jest podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora.

Czas przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą wykorzystywane do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.